Ay Karanlýk
Edip Akbayram

Maviye
Maviye çalar gözlerin,
Yangýn mavisine
Rüzgarda asi,
Körsem,
Senden gayrýsýna yoksam,
Bozuksam,
Can benim, düþ benim,
Ellere nesi?

Hadi gel,
Ay karanlýk

Ýtten aç,
Yýlandan çýplak,
Vurgun ve bela
Gelmiþsem kapýna
Var mý ki doymazlýðým?
Ýlle de ille
Sevmelerim,
Sevmelerim gibisi?

Etme gel,
Ay karanlýk

Suskun, hayýn, çýyansý.
Dört yaným puþt zulasý,
Dönerim dönerim çýkmaz.
En leylim gecede ölesim tutmuþ,

Etme gel,
Ay karanlýk...